Úprava vody pH mínus 2,8 kg

Cena vč. DPH: 255,00 Kč (91,07 Kč / 1 kg) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 210,74 Kč (75,26 Kč / 1 kg)
Zeptej se na produkt?

Skladem: 21 kusů

Kód produktu: CGU-0013

Specifikace

 • Druh obalu:
  Plastová dóza
 • Obsah:
  2.8 kg
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
  Kyselá
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
Ideální hodnota pH při používání bezchlórové a chlórové dezinfekce vody je 6,8–7,4. Pokud pH opustí tuto vymezenou oblast, dochází ke snížení účinnosti a zvýšení spotřeby dezinfekčních přípravků.

Dostupné v balení:

Podrobnosti

Při nízkém pH korodují kovové části bazénu a vířivých van a rychleji blednou barvy plastů a fólií v bazénu a vířivé vaně. Při vysokém pH dochází k zakalení vody a tvorbě řas. Může také dojít k podráždění očních spojivek a kůže.

Dávkování:

10 g přípravku pH minus na 1 m3 vody sníží hodnotu pH bazénové vody a vody ve vířivé vaně o 0,1. Odměřenou dávku přípravku dávkujte do nádoby s vodou, rozmíchejte a přidejte do bazénové vody a vody ve vířivé vaně. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci.

Ošetřená voda:

 • nedráždí oči a nevysušuje pokožku
 • nedráždí kůži ani sliznice
 • nepoškozuje materiál, nebělí

Možnosti

Přípravek pH mínus je ve formě nažloutlých perliček, dobře rozpustných ve vodě. Vodný roztok přípravku pH mínus reaguje kysele, a proto se s ním snadno snižuje pH vody.

Bezpečnostní opatření

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Ke stažení

pdf
(Velikost: 289.6 KB)

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Doporučené produkty

Úprava vody pH mínus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Úprava vody pH plus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Mohlo by Vás zajímat!

Bezchlórová bazénová chemie LARGE POOL 1 l

Cena vč. DPH: 349,00 Kč

Bezchlórová šoková dezinfekce vody SHOCK 1 l

Cena vč. DPH: 439,00 Kč

Vločkovač a zjiskřovač FLOCK 1 l

Cena vč. DPH: 119,00 Kč

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top