Přípravek k hydrofobizaci dřeva s nanostříbrem 1 l - TopMeister Holz

Cena vč. DPH: 839,00 Kč (693,39 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 693,39 Kč (693,39 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt

Skladem: 5 kusů

Kód produktu: TMN-0021

Specifikace

 • Druh obalu:
  Láhev
 • Obsah:
  1 l
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Přípravek TopMeister Holz k hydrofobizaci dřeva 1 l - vodní nátěrová hmota na bázi nanotechnologie je připravena k použití. Jednotlivé složky nanovrstvy jsou rozmělněny až do velikosti nanometrů, což vede k vynikajícímu průniku impregnovaného povrchu dřeva. Dřevo je velmi dobře absorbuje a proniká do hloubky díky pomalému schnutí.

Přípravek k hydrofobizaci dřeva s nanostříbrem 1 l - TopMeister Holz

Podrobnosti

TopMeister Holz - impregnační prostředek založený na nanotechnologii, obsahuje částice nanostříbra, které účinně chrání dřevo před mikrobiální korozi až několik let od aplikace. Impregnace nezpůsobuje změnu barvy dřeva a neucpává póry dřeva, takže schopnost dýchání dřeva zůstává nezměněna. Výrobek je určen k impregnaci všech druhů nelakovaného dřeva. Zaručuje trvalou ochranu použitého dřeva, čímž prodlužuje jeho životnost a vzhled. TopMeister Holz je určen zákazníkům, kteří na jedné straně chtějí, aby si dřevo udržovalo svůj přirozený vzhled (bez lesku laku) a zároveň vyžadují, aby bylo odolné proti nasakování vody a jiných nečistot. TopMeister Holz způsobuje, že povrch naimpregnovaný přípravkem ztrací schopnost absorbovat vodu a je překážkou, která významně brání usazování všech nečistot, bláta a špíny. Dřevo lze před impregnací natřít mořidlem.


OBLAST POUŽITÍ:
Nelakované dřevo, např. zahradní nábytek, dřevěné domy (roubenky) – vnější a vnitřní použití, dřevěné obložení, sauny, dřevěné obklady kolem bazénů, dřevěné sochy, zahradní ploty, květináče a mnoho dalších.

VÝHODY:

 • Chrání dřevěné povrchy před nečistotami, vodou a UV zářením.
 • I mnohokrát opakovaná impregnace nemění přirozený vzhled ošetřeného dřeva a povrch dřeva je příjemný na omak.
 • Zabraňuje fyzikální, chemické a biologické erozi dřeva.
 • Nečistoty, usazeniny, prach a bláto (včetně mastnoty a oleje) lze snadno odstranit čistou vodou (nejlépe pod tlakem).
 • Zabraňuje růstu mechů, řas a plísní.
 • Neobsahuje silikony, vosky a oleje (které omezují "dýchání" použitých materiálů a mění jejich vzhled a pocit dotyku).
 • Dlouhodobá ochrana povrchu proti vodě a nečistotám.

Možnosti

ZPŮSOBY APLIKACE: 

 • stříkací pistoli HVLP, 
 • štětcem, 
 • válečkem,
 • ručním postřikovačem

VYDATNOST:

 • 50–100 ml/m2

TRVANLIVOST:

 • 1 do 3 let (v závislosti od stupně opotřebovávání).

Bezpečnostní opatření

Výrazy označující druh ohrožení:

 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Bezpečnostní opatření:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
 • P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody
 • P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Tento web je chráněn pomocí Google reCAPTCHA a platí pro něj
zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google

Mohlo by vás zajímat

Nano přípravek na impregnaci žuly TopMeister Stein 5 l

Cena vč. DPH: 1 309,99 Kč
class="form create account form-create-account"

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top