Olejová impregnace na dřevo s nanostříbrem 5 l – TopMeister Holz

Cena vč. DPH: 1 203,00 Kč Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 994,21 Kč
Zeptej se na produkt?

Skladem: 3 kusů

Kód produktu: TMN-0020

Specifikace

 • Druh obalu:
  Kanystr
 • Obsah:
 • Hromadné balení:
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Olejová impregnace TopMeister Holz 1 l – inovační olejová impregnace na dřevo. Přípravek je založen na nanotechnologii s přidáním nanostříbra. Výrobek účinně konzervuje a pečuje o dřevo. TopMeister Holz má příznivý účinek na barvu dřeva a poskytuje mu ochranu.

Olejová impregnace na dřevo s nanostříbrem 5 l – TopMeister Holz

Podrobnosti

TopMeister Holz je profesionální olejová impregnace pro údržbu a péči o dřevo. Výrobek obsahuje technologii nanostříbra, která zvyšuje jeho impregnační vlastnosti. TopMeister Holz se velmi dobře vstřebává a proniká dřevem díky pomalému schnutí. Částice nanostříbra obsažené v impregnaci chrání dřevo před vznikem mikrobiální koroze ještě několik let po aplikaci. Dále chrání dřevo před růstem řas, hub a plísní. Impregnace zdůrazňuje barvu a strukturu dřeva a odhaluje jeho přirozené barvy. Povrch po olejování je matný, snadno se čistí, je chráněný před vlhkostí, modráním nebo plísní. 

 • Impregnace je vhodná jak pro pro vnitřní, tak i venkovní konzervaci.
 • Dále je vhodná pro všechny typy přírodního, sušeného dřeva, teakových, mahagonových, cedrových, modřínových a jiných tvrdých druhů dřev.

 Impregnaci lze aplikovat na nelakované dřevo. Dřevo musí být čisté a suché.

Možnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE:
 • HUSTOTA: přibližně 0,94 kg/litr

VYDATNOST:

 • Surové a neipregnované dřevo natírat do úplného nasycení: 10 do 15 m2/litr
 • Obnovení dříve impregnovaného dřeva: 15 do 40 m2/litr.
 • TEPLOTA NATÍRÁNÍ: min. +10 °C,
 • ZPŮSOBY APLIKACE: štětec, hadřík, váleček, stříkací pistole.
 • ČAS SCHNUTÍ: Při teplotě kolem 20 °C, vlhkosti 60 %. Suchá na dotek min. 24 hodin, plně vytvrzená 7-14 dnů.
 • MYTÍ NÁŘADÍ: Mycí přípravek, detergent.

Bezpečnostní opatření

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, 
 • P305 + P351 + P338, Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Mohlo by Vás zajímat!

Nano přípravek na impregnaci žuly TopMeister Stein 5 l

Cena vč. DPH: 1 310,00 Kč

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top