NANO přípravek na impregnaci pískovce TopMeister Stein 5 l + Ubrousek TopMeister MOTO zdarma

Hodnocení:
100% of 100
Cena vč. DPH: 1 160,00 Kč (232,00 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 958,68 Kč (191,74 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt

Skladem: 17 kusů

Kód produktu: TMN-0014-S

Specifikace

 • Druh obalu:
  Kanystr
 • Obsah:
  5 l
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Profesionální hydrofobizační NANO přípravek na impregnaci pískovce

✔ dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky!
✔ usnadňuje čištění povrchu
✔ zabraňuje růstu mechu
✔ odpuzuje vodu i oleje

+ DÁREK ZDARMA - 1 ubrousek s NANO impregnací na automobily z řady TopMeister MOTO

NANO přípravek na impregnaci pískovce TopMeister Stein 5 l + Ubrousek TopMeister MOTO zdarma

Podrobnosti

Přípravek TopMeister Stein je profesionálním nano přípravkem nové generace určený pro ochranu a impregnaci pískovce. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu do hloubky více než 10 milimetrů. Takto ošetřena plocha pískovce je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.
Přípravek byl otestován akreditovanou Zkušební laboratoří výzkumného centra hornin.
Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. 

logovsb


Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti: 

Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3

Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.

Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.

Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).


Možnosti

POUŽITÍ VÝROBKU:

✔ fasádní desky

✔ terasové dlaždice

✔ prvky oplocení

✔ architektonické detaily

VYDATNOST:

Vydatnost do 7-15 m2 na 1 litr přípravku v závislosti na pórovitosti kamene.

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:

12 - 24 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrhu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, by měly být chráněny například ochrannou fólií. Doporučení: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky jiného složení.

Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omýt velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Tento web je chráněn pomocí Google reCAPTCHA a platí pro něj
zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google

class="form create account form-create-account"

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top