Bezchlórová bazénová chemie LARGE POOL 5 l

Cena vč. DPH: 1 619,00 Kč (323,80 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 1 338,02 Kč (267,60 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt

Skladem: 15 kusů

Kód produktu: CGU-0005

Specifikace

 • Druh obalu:
  Plastový kanystr
 • Obsah:
  5 l
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
  Neutrální
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
LARGE POOL je tekutý, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v domácích (krytých i nekrytých) bazénech. Má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Dostupný v balení:

Podrobnosti

Dávkování:

Upravte pH vody na úroveň 6,8–7,4. Dávku 150 ml/10 m3 aplikujte přímo do vody (případně přes filtrační zařízení) každých 12 dní. Při extrémním zatížení nebo vysokých teplotách vody každých 7–10 dní. Dávkování provádějte při zapnuté cirkulaci a nechte dobře promíchat do celého objemu bazénu. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu. Koupat se je možno po řádném promíchání bazénové vody. Pro dlouhodobé udržení kvality vody doporučujeme kombinovat s dávkováním oxidačního přípravku OXI dle návodu a pravidelně kontrolovat pH. Čas potřebný pro biocidní účinek: 120 min.

Přípravek:
 • Dezinfikuje
 • Likviduje řasy, viry, bakterie, plísně
Ošetřená voda:
 • Nedráždí oči a nevysušuje pokožku
 • Nebělí a nepoškozuje technologii bazénu
Přechod z chlórované vody na bezchlórovou:
 1. neutralizací chemickou cestou - aplikujte GUaa POOL OXI dle dávkování uvedeném na etiketě. Chlór je tímto odstraněn po řádném promíchání bazénové vody do cca 30 minut.
 2. Ukončení dávkování chlórových přípravků cca 2 až 3 dny před plánovaným přechodem na bezchlórovou dezinfekci GUaa (při zapnuté cirkulaci).
 3. částečnou výměnou vody v bazénu o cca 30 až 50 %

Možnosti

Ošetřená voda není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice. Nepoškozuje žádné materiály, nezpůsobuje korozi kovových částí bazénu. Dlouhodobý efekt, pH neutrální.

Bezpečnostní opatření

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; dezinfekční prostředky.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,165 g/100 g


Upozornění: nepoužívejte přípravky GUAa společně s prostředky na chlórové bázi! Při aplikaci bazénové chemie mějte vždy zapnutou cirkulaci vody v bazénu.

Ke stažení

pdf
(Velikost: 235.9 KB)
pdf
(Velikost: 3.1 MB)

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Doporučené produkty

Bezchlórová šoková dezinfekce vody SHOCK 1 l

Cena vč. DPH: 439,00 Kč

Vločkovač a zjiskřovač FLOCK 1 l

Cena vč. DPH: 119,00 Kč

Bezchlórová šoková dezinfekce vody SHOCK 3 l

Cena vč. DPH: 1 129,00 Kč

Úprava vody pH mínus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Úprava vody pH plus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Mohlo by vás zajímat

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top