Antikorozní a mazací sprej Nanoprotech Bicycle 150 ml

Cena vč. DPH: 296,00 Kč (1 973,33 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 244,63 Kč (1 630,87 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt?

Skladem: 3 kusů

Kód produktu: NPT-013

Specifikace

 • Druh obalu:
 • Obsah:
  150 ml
 • Hromadné balení:
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
Sprej NANOPROTECH Bicycle chrání jednotlivé části kola před reznutím a brání drhnutí. Aplikací roztoku s nanočásticemi uvolníte zatuhlé součástky, prodloužíte životnost bicyklu a výrazně snížíte své náklady na údržbu.


Novinka
Antikorozní a mazací sprej Nanoprotech Bicycle 150 ml

Podrobnosti

Jedná se o mazací a antikorozní sprej, vytváří dlouhodobou ochranu, není agresivní vůči žádným okolním materiálům (plast, guma, dřevo). Největší účinek při prvním použití je vždy vidět na řetězu, který vydrží stovky km bez lepení nečistot (černá brusná pasta) a snížením tření se prodlouží jeho životnost. Dále k použití na veškeré mechanické části (převody, brzdový systém, středy šlapek, bowdeny, tlumiče, rám kola).

Aplikace:

 • úplně první aplikace spreje Nanoprotech Home - aplikovat na jakoukoliv mechanickou část, předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat. 
 • při veškerém dalším opakování - olej stačí nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic. po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřít, je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty
Nanočástice ve spreji ochrání a promažou:
 • řetězy,
 • rozety a převody,
 • bovdeny a lanka,
 • rám kola,
 • šrouby a matice,
 • čepy a pouzdra
 • gumová těsnění

Možnosti

Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
Obal: Sprej pod tlakem
Pojistka: Ne
Technické vlastnosti: zachování antikorozních a mazacích vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, patentovaná přísada NANOPROTECH

NANOPROTECH Bicycle používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorech. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

 • Roztok nanášejte na určený povrch souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 20 cm, nebo přímo na ošetřené místo.
 • Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

Bezpečnostní opatření

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Doporučené produkty

Mohlo by Vás zajímat!

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top